Privacystatement

Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Indostraw (Strawamboo) de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u terecht bij onze klantenservice.

Zij reageren binnen drie werkdagen op uw bericht en zullen uw vraag zo nodig doorzetten aan onze privacyfunctionaris.

Cookies

Strawamboo registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Strawamboo de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. 

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op Strawamboo.com

Op de contactpagina van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze server (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contactaanvraag onder onze producten alleen aan bij de afdeling marketing of sales. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. 

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

 

Betalingen

De verwerking van betalingen van onze producten hebben wij uitbesteed aan Mollie B.V. Wanneer u een bestelling plaatst wordt u automatisch doorgelinkt naar een veilige betalingsomgeving van Mollie. Wij krijgen geen inzicht in uw betalingsggevens. Mollie is wel gerechtigd om deze gegevens op te slaan voor verwerking. Ze zijn echter niet bedoeld voor andere doeleinden.

Opslag van gegevens

  • Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
    Voor formulieren op pagina’s binnen Strawamboo die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Webstekker B.V. Deze staan altijd op servers die door Webstekker V. worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig. 
  • Statistieken
    Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Strawamboo heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief) via een klacht in te dienen.

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Verder goed om te weten

  • Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat u belangrijke informatie over uw webapplicatie niet krijgt. 
  • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.